Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 6 (2000) s. 283-286
Janusz Maciejewski

 

do góry