Wolontariat pracowniczy jako jedna z form społecznej odpowiedzialności biznesu (przedsiębiorstw)

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 19 (2010) s. 65-79
Katarzyna Kulig-Moskwa

 

do góry