Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 7 (2001) s. 453-463
Beata Trojanowska

 

do góry