"Muza prostych rymów” : topika skromności w utworach staropolskich

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 8 (2002) s. 15-24
Bogusław Pfeiffer

 

do góry