Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby : postaci kobiece w "Poczcie herbów oraz Odjemku od Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 14 (2008) s. 139-152
Dariusz Dybek

 

do góry