Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jako przesłanka uchylenia aktu przez sąd administracyjny

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3 (36) (2014) s. 5-23
Paweł Daniel, Janusz Wilczyński

 

do góry