Zarządzanie strategiczne na przykładzie szkoły narciarskiej

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 23 (2011) s. 247-263
Urszula Sabat, Mieczysław Morawski

 

do góry