Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym integralnym elementem zarządzania : studium przypadku - województwo opolskie

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 26 (2011) s. 39-56
Mirosława Szewczyk

 

do góry