"Nordisk Arkivnyt", nry 1-4, Kobenhavn 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 319-321
Stanisław Nawrocki

 

do góry