Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 29 (2012) s. 81-104
Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

 

do góry