Skutki korzyści i preferencji podatkowych dla budżetów gminnych jednostek samorządu terytorialnego

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 29 (2012) s. 151-168
Jarosław Skorwider

 

do góry