Interes publiczny jako przesłanka umarzania cywilnoprawnych należności pieniężnych jednostek samorządu terytorialnego

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 29 (2012) s. 227-239
Marek Zdebel

 

do góry