Wymagania kompetencyjne wobec pracowników w organizacji zorientowanej na procesy

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 30 (2012) s. 21-32
Renata Brajer-Marczak

 

do góry