Zarządzanie negocjacjami w organizacji - wymiar międzykulturowy

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 30 (2012) s. 33-45
Michał Chmielecki

 

do góry