Przywództwo w warunkach zmiany kulturowej na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A.

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 30 (2012) s. 149-167
Lech Miklaszewski

 

do góry