Poważny brak rozeznania oceniającego (kan. 1095, n. 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. McKay z 14.10.2004 r.

Ius Matrimoniale, Tom 25, Numer 1 (2014) s. 107-114
Wojciech Góralski

 

do góry