I Kongres Profesjologiczny "Zawód - Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra, 7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na konferencję]

Problemy Profesjologii, Numer 1 (2009) s. 215-221

 

do góry