Kardynał Stefan Wyszyński - Ojcem jednoczącej się Europy : sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, dnia 23.05.2006 r.

Studia Prymasowskie, Tom 1 (2007) s. 293-300
Jerzy Swędrowski

 

do góry