Widziany z oddalenia kraj ojczysty : oda Jana Chrzciciela Albertrandiego "O miłości ojczyzny" i jej konteksty

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 20 (2014) s. 221-234
Barbara Wolska

 

do góry