"Angelo Maria Durini : poeta i polityk w purpurze : zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce", Magdalena Wrany, Kraków 2013 : [recenzja]

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 21 (2014) s. 317-325
Wojciech Kęder , Magdalena Wrany (aut. dzieła rec.)

 

do góry