„Detronizacja powagi” : szkic o obecności campu w polskiej prozie

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 4 (2012) s. 37-45
Dominika Kotuła

 

do góry