Poetyka gorszenia? : sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 4 (2012) s. 81-94
Bogusława Bodzioch-Bryła

 

do góry