Kultura i natura w "Pikniku pod Wiszącą Skałą" Petera Weira oraz w "Zagadce Kaspara Hausera" Wernera Herzoga : analiza porównawcza

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 6 (2014) s. 59-67
Grzegorz Wójcik

 

do góry