Sprawiedliwość jako kryterium oceny systemu ekonomiczno-politycznego

Civitas et Lex, Numer 1 (5) (2015) s. 19-30
Krystyna Skarżyńska

 

do góry