Kazanie "Lux orta"

Rocznik Tomistyczny, Tom 3 (2014) s. 223-239
Tomasz z Akwinu , Piotr Roszak (tł.)

 

do góry