Pożegnalne słowo Rektora WSFP "Ignatianum" nad grobem prof. dr hab. Zenomeny Płużek 22 sierpnia 2005 roku

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 17-18

 

do góry