Czterdzieste drugie Sympozjum Biblistów Polskich

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 32-34
Renata Jasnos

 

do góry