Sympozjum pt. "Zwierzę jako sacrum w pradziejach i w starożytności"

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 35-37
Renata Jasnos

 

do góry