Pedagodzy jezuici : męczennicy obozów koncentracyjnych

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 41-59
Władysław Kubik

 

do góry