Kierownictwo duchowe w "Ćwiczeniach duchowych" św. Ignacego Loyoli jako ważny element pedagogii ignacjańskiej

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 61-97
Wacław Królikowski

 

do góry