"Radości i smutki jesieni życia", Kurt Rommel, Kraków 2003 : [recenzja]

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 233-236
Anna Grzebinoga , Kurt Rommel (aut. dzieła rec.)

 

do góry