Problematika sobášov maloletých pri tvorbe spoločného návrhu pre kodifikáciu rodinného práva v Československu a Poľsku v rokoch 1948-1949

Studia Prawnoustrojowe, Numer 20 (2013) s. 89-101
Ivana Šošková

 

do góry