Rzymskie bóstwo akwatyczne Tiberinus w epickiej narracji "Annales" Enniusza

Collectanea Philologica, Tom 17 (2014) s. 47-55
Lucyna Stankiewicz

 

do góry