"O stworzeniach duchowych", a. 10

Rocznik Tomistyczny, Tom 2 (2013) s. 209-233
Tomasz z Akwinu , Michał Zembrzuski (tł.)

 

do góry