Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka na podstawie analizy filozoficznej artykułu "Utrum prodentia sit virtus specialis?" (Sancti Thomae Aquinatis, Summa Theologiae II-II, Q. 47, A. 5)

Studia Warmińskie, Tom 44/45 (2007/2008) s. 99-111
Zdzisława Kobylińska

 

do góry