"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja]

Studia Warmińskie, Tom 44/45 (2007/2008) s. 279-281
Sławomir Ropiak , Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry