Метричні книги — джерельна база ономастичних досліджень (на прикладі парафій східної галичини

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 5-9
Марта Абузарова

 

do góry