Лінгвосоціокультурний аспект словника української мови – 20

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 117-123
Любов мацько

 

do góry