Українізми-історизми в сучасній російській літературній мові

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 145-149
Галина намачинська

 

do góry