Сучасна синтаксична семантика: функційно-структурні вияви

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 237-243
Анатолій Загнітко, Ольга Павлович

 

do góry