Акватична топіка внутрішнього пейзажу душі в поезії польського та українського раннього модернізму

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 287-293
Ярослав Нахлік

 

do góry