Конотаційна семантика і прагматика голосних в українському поетичному дискурсі ХХ–ХХІ ст

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 3 (2015) s. 345-353
Людмила Українець

 

do góry