Terminologia Starego Testamentu na oznaczenie pojęcia ubóstwa

Studia Warmińskie, Tom 33 (1996) s. 45-49
Bogdan Wiktor Matysiak

 

do góry