Kulturotwórcza rola Biblii w dobie staropolskiej na tle dziedzictwa europejskiego

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 3 (2004) s. 367-379
Małgorzata Krzysztofik

 

do góry