Żydzi w twórczości wierszowanej mazurskich poetów ludowych w drugiej połowie XIX wieku

Meritum, Tom 2 (2010) s. 121-138
Magdalena Żółtowska-Sikora

 

do góry