Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych

Meritum, Tom 2 (2010) s. 219-239
Paulina Napierała

 

do góry