Wolność i otwartość jako społeczno-centryczny przykład innowacji

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 15, Numer 3 (2015) s. 467-475
Grzegorz Klimek

 

do góry