Makiawelizm i korelaty (mroczna triada) – nieidentyfikowane zagrożenia dla społeczeństw

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 1 (2015) s. 267-282
Leszek J. Świeca

 

do góry