Bibliografia pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu za lata 1996-2007 : z uzupełnieniami za rok 1995

Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaelogici Posnaniensis, Tom 45 (2009) s. 319-354
Wanda Tetzlaff

 

do góry