Фінансове забезпечення розвитку міст в Україні: проблеми та перспективи

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 1 (2013) s. 33-50
Petro Nikiforow, Iłona Babuch

 

do góry